2017/2018 - Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни техннологии и дизайн)

Дати и Оценки

1. Задочно: Изпит   Поправка

2. Редовно: Изпит  Поправка

Анотация

Курсът запознава с основите на записа и обработката на дигитално видео. Разгледани са основни понятия, принципи и класически подходи при създаване и обработка на видео и анимация. Акцентира се на съвременните техники за създаване на дигитални видео и анимирани продукти. Някои от разглежданите съвременни въпроси са: Двумерна (2D) и тримерна (3D) компютърна анимация (растерна и векторна), фото-реалистична анимация, motion capture, "скелетна" анимация, inverse kinematics, motion blur, видео файлови формати, специални видео ефекти и др. Студентите се обучават в използването на съвременни програмни средства за обработка на дигитално видео, двумерна и тримерна анимация. Обучението е проектно базирано и всеки студент трябва през семестъра да развие собствен видео проект, като постепенно се запознава с различните техники, похвати и програмни средства. Проекта включва и интеграцията на анимация и допълнителни ефекти. На изпита всеки студент трябва да реши тест и да защити проекта си.

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи проект по Видео и Анимация по зададена предварително тема. Проекта трябва да представлява кратък Дигитален видео филм или Анимационен филм. На изпита всеки трябва да реши тест (20 точки) включващ въпроси от темите на конспекта, както и да защити (8 точки) проекта си. Избира се едно от следните две:

 • Дигитален видео филм (12 точки). Трябва да е със следните характеристики:
  1. Тема: "ФМИ";
  2. Продължителност: 3 мин.;
  3. Формат и компресия: MPEG, MPEG-4;
  4. Размери и съотношение на кадъра: FullHD (1920x1080, 16:9)
 • Анимационен филм (12 точки). Трябва да е със следните характеристики:
  1. Тема: "ФМИ";
  2. Продължителност: 1 мин.;
  3. Формат на файла и компресия: MPEG, MPEG-4;
  4. Размери и съотношение на кадъра: FullHD (1920x1080, 16:9)

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава на изпита при решен тест и/или представен и/или защитен проект.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проекта си през семестъра.

Проектите се предават на изпита на CD/DVD, като е задължително три СЕДЕМ дни преди изпита да бъдат качени в YouTube (или друг подобен сървър за видео споделяне) и линк към тях да ми бъде изпратен по имейл (ако всичко е наред до 1-2 дни задължително ще получите потвърждение). Проекти неотговарящи на изискванията за предаване (включително и при неспазени срокове) няма да бъдат проверявани.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните"), в допълнение на това ще бъде публикуван списък с провинилите се студенти, както и ще се вземат всички други мерки в съответствие с Регламента за реакция при нечестни прояви.

Литература

 • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
 • Д. Мекеров, Линейна алгебра и аналитична геометрия: За студентите от ПУ Паисий Хилендарски, Унив. изд. Паисий хилендарски, 1997, 260 стр., ISBN 9-544-23115-3;
 • Gael Chandler, Cut by Cut, 2nd edition: Editing Your Film or Video, Michael Wiese Productions, 2012, 400 pages, ISBN 978-1615930906;
 • Robert M. Goodman, Patrick McGrath, Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide, McGraw-Hill, 2002, 361 pages, ISBN 978-0071406352;
 • Ken Dancyger, The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice, Focal Press, 2010, 486 pages, ISBN 978-0240813974;
 • Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book, Adobe Press, 2012, 480 pages, ISBN 978-0321822475;
 • Adobe Creative Team, Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book, Adobe Press, 2012, 416 pages, ISBN 978-0321822437;
 • Ollie Johnston, Frank Thomas, The Illusion of Life: Disney Animation, Hyperion, 1997, 576 pages, ISBN 978-0-7868-6070-8.
 • Allan Robin, Walt Disney's Nine Old Men & The Art Of Animation. Animation World Network. http://www.awn.com/articles/reviews/walt-disneys-nine-old-men-art-animat....
 • Roland Hess, Blender Production: Creating Short Animations from Start to Finish, Focal Press, 2012, 320 pages, ISBN 978-0240821450;
 • Rabiger, Michael. Directing – Film Techniques and Aesthetics. Focal Press, 2003. ISBN 0240805178;
 • Rush, Michael. New Media in Late 20th Century Art. Thames and Hudson, 2001. ISBN 0500203296;
 • Rush, Michael. Video Art. Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500237980;
 • Zettl, Herbert. Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics. Wadsworth Pub. Co., 1998. ISBN 0534526772;
 • A. P. Godse, Computer Graphics, Technical Publications, 2009, 564 pages, ISBN 8-184-31737-9;
 • Peter Shirley, Steve Marschner, Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters, 2009, 752 pages, ISBN 1-568-81469-0;
 • Bret Victor, Stop drawing dead fish, https://youtu.be/ZfytHvgHybA ;
 • http://www.creativebloq.com/3d-tips/blender-tutorials-1232739
 • https://www.blender.org/manual/
 • и други.

Portable софтуер

Помощни материали