Архив на Обучение

 

2022/2023

Бакалаври

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ и МИИТ; 3-ти и 4-ти курс) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Паралелно програмиране (Софтуерно инженерство) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»

 

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Магистри

Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

Управление на софтуерни контейнери в облака (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

 

2021/2022

Бакалаври

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ и МИИТ) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Паралелно програмиране (Софтуерно инженерство) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»

 

Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Магистри

Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

Управление на софтуерни контейнери в облака (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

 

2020/2021

Бакалаври

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ и МИИТ) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Паралелно програмиране (Софтуерно инженерство) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»

 

Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Информационен дизайн (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Магистри

Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

Управление на софтуерни контейнери в облака (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

 

2019/2020

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика; ИТМОМ) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Паралелно програмиране (Софтуерно инженерство) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Магистри

Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

Управление на софтуерни контейнери в облака (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

 

2018/2019

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика; ИТМОМ) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

2017/2018

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Графични стандарти: OpenGL (избираема) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика; ИТМОМ) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

2016/2017

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Графични стандарти: OpenGL (избираема) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (избираема) »»»

Магистри

Визуализация на данни (избираема - магистри) »»»

 

2015/2016

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Графични стандарти: OpenGL (избираема) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (избираема) »»»

Магистри

Компютърни програми в обучението по изобразително изкуство (ПОИИ - магистри) »»»

Визуализация на данни (избираема - магистри) »»»

Триизмерна графика (ГДРМ - магистри) »»»

 

2014/2015

Графични стандарти: OpenGL (избираема) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (избираема) »»»

Визуализация на данни (избираема - магистри) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

 

2013/2014

Компютърна графика (Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (спец. курс) »»»

Визуализация на данни (спец. курс - магистри) »»»

Ray tracing - Фотореалистични изображения (спец. курс) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Графични стандарти: OpenGL (спец. курс) »»»

 

2012/2013

Компютърна графика (Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (спец. курс) »»»

Визуализация на данни (БИАЕ - практикум) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Графични стандарти: OpenGL (спец. курс) »»»

Raytracing - Фотореалистични изображения (спец. курс) »»»

 

2011/2012

Компютърна графика (Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения (факултативен курс) »»»

Визуализация на данни (БИАЕ - практикум) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Графични стандарти: OpenGL (спец. курс) »»»

 

2010/2011

Компютърна графика (Информатика) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Визуализация на данни (БИАЕ - практикум) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Графични стандарти: OpenGL (спец. курс) »»»

 

2009/2010

Компютърна графика (Информатика)

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика)

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии)

Методи на транслация (Информатика)

Визуализация на данни (БИАЕ - практикум)

Графични стандарти: OpenGL (спец. курс)

Ray-tracing - фото реалистични изображения (практикум)