Обучение

 

2020/2021

Бакалаври

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ и МИИТ) »»»

 

Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

Информационен дизайн (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Магистри

Същност на виртуализацията (Технология на софтуерното производство и внедряване) »»»

 

 

 

Архив - предишни учебни години