2012/2013 - Визуализация на данни (БИАЕ - практикум)

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи три презентации по предварително избрани теми свързани с курса (Темите се избират и уточняват по време на пактикума).

Вие трябва да:

 • разработите две презентации за избрани визуализационни методи (виж периодичната таблица на визуализационните методи в помощните материали). Добре е да се следва структурата и оформлението на презентацията за "Кръгова диаграма" (дадена като примерна в материалите към курса). Може да използвате структурата и дизайна на тази презентация за вашите два метода, като конкретизирате имената, примерите и съдържателната част в зависимост от конкретните методи. Използването на структурата и дизайна на примерната презентация е препоръчително;
 • разработите третата презентация по избрана от вас тема, но има някои изисквания, с които трябва да се съобразите.

  Постановката е следната: Да предположим че вие работите във фирма (на която аз съм управител). Вие трябва да направите предложение за промяна във фирмата и да го защитите под формата на презентация. В презентацията трябва да включите (като част от изложението) поне 3 визуализации на някакви данни, структури, процеси или концепции. Две или повече от тях трябва да са на някакви данни (налични и/или прогнозни). Tова е най-добре да бъде направено с някоя подходяща диаграма (кръгова, стълбовидна и др.). Също така трябва да имате и една или повече от "по-концептуалните" диаграми (например Организационна диаграма, Блоксхема, Някакъв вид карта и др.). Тези диаграми също трябва да бъдат включени в презентацията ви по подходящ начин, така че да подкрепят и илюстрират тезата ви.

  Третата презентация трябва да бъде със структура и дизайн по ваш избор. Пепоръчителен обем около 10 слайда.

  Примери за теми може да намерите в помощните материали към курса.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите 10-та тема), така и подходящия избор на вид диаграми илюстриращи и подкрепящи тезата. От значение е и убедителността и пълнотата на предложението и други.

Вие получавате точки както следва:

 • Първа презентация - Метод 1 (5 точки)
 • Втора презентация - Метод 2 (5 точки)
 • Презентация - Принципи (5 точки)
 • Презентация - Оформление (5 точки)
 • Данни - търсене и намиране на достатъчно свързани с темата данни (5 точки)
 • Покриване на тематиката, теза и защита на тезата (5 точки)
 • Визуализация на данни (поне 2) - таблица, стълбовидна, кръгова и др. (5 точки)
 • Визуализация на данни (поне една) - схема, диаграма или др. от по-абстрактните (5 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след представени презентации.

Литература

 • Microsoft Press "Microsoft Excel 2003 стъпка по стъпка", СофтПрес, София, 2005 г., 432 стр., ISBN 9-546-85322-4
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • Doug Harts, "Microsoft® SQL Server™ 2008 Analytics & Data Visualization", McGraw-Hill, 2009 г., 500 стр., ISBN 0-071-60143-0 / ISBN 978-0-071-60143-6
 • Peter R. Keller, Mary M. Keller, "Visual Cues: Practical Data Visualization", IEEE, 1993 г., 229 стр., ISBN 0-818-63102-3 / ISBN 978-0-818-63102-3
 • Ben Fry, "Visualizing Data: Exploring and Explaining Data with the Processing Environment", 2007 г., 382 стр., ISBN 0-596-51455-7 / ISBN 978-0-596-51455-6
 • Chen, Chun-houh; Hardle, Wolfgang; Unwin, Antony (Eds.), "Handbook of Data Visualization: Series: Springer Handbooks of Computational Statistics", Springer, 2008 г., 936 стр., ISBN 978-3-540-33036-3
 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • AVS/Express 6, http://www-vis.lbl.gov/NERSC/Software/express/help6.2/help/books/dr/drpr...
 • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
datavisualization-2012-2013.zip10.01 MB