Средна сложност

Създаване на 3D модели за игри

Цели

Да се създадат 3D модели на предмети и участници в различни игри с насоченост българското средновековие. Моделите трябва да могат да се използват в Unity и в други подобни системи за създаване на игри.

Описание

Областта на т.нар. сериозни игри изисква множество 3D модели, който да могат да се използват за целите на обучението.

Моделите трябва да включват геометрия, текстури, материали, скелет (и скелетна анимация), специални ефекти (системи частици и др.) и др. За накои модели част от тези елементи може да не са необходими в зависимост от тяхното естество.

Сложност

Средна/Висока.

Необходимо време

6-12 месеца.

Домейн специфични оптимизации за Plugin базирани системи

Цели

Да се реализират домейн специфични методи за оптимизация на plugin базирани системи, като се използва съществуващата инфраструктура на SolidOpt framework.

Описание

Plugin модулите са мощен инструмент за създаване на лесно разширяеми системи, но това обикновено влошава работата/бързодействието на цялата система. Един добър компромис може да се постигне, когато системата не може да се разширява по всяко време на работата си, а само като тя се стартира. Това отваря възможности за прилагане на оптимизации на цялата система и plugin-ите и за намаляване на влиянието на слабата свързаност на нейните модули върху бързодействието. Оптимизации като сливане на plugin модули с базовата програма, автоматично маркиране на класовете като sealed, девиртуализация на методи, премахване на някои от шаблоните за дизайн и т.н. са само примери за това как можете да постигнат по-добри резултати, без да губи гъвкавостта и добрия дизайн на системата. Резултатите от оптимизации могат да бъдат кеширани за да се избегне провеждането на тези тежки анализи и трансформации при всяко стартиране на програмата. Този подход позволява оптимизациите да се извършват само когато се добавят или се премахват модули.

Реализираното приложение трябва да бъде в състояние да се трансформира и да кешира резултата, след което трансформираната система трябва да се стартира. Трансформации трябва да се правят само ако кеша е невалиден (например набора от плъгини се е променил, конфигурацията се е променила и т.н.). Трябва да се помисли за рисковете за сигурността и дали преобразуването не може да бъде направено чрез системна услуга или демон.

Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране на ниско ниво и създаване и автоматизирана трансформация на високомодулни софтуерни системи.

Сложност

Средна/Висока.

Необходимо време

6-12 месеца.

Визуален редактор на схеми на потоците на данни (dataflow)

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на схеми на потоците на данни (dataflow).

Описание

Dataflow схемите са класическа нотация за описание на процеси на обработка на данни. Те изразяват потоците на данни (flowchart, dataflow diagram).

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Схеми на потоците на данни (Dataflow diagram)
  • MVC
  • Компютърна графика

Визуален редактор на блок схеми

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на блок схеми.

Описание

Блок схемите са класическа нотация за описание на алгоритми или процеси. Те изразяват потоците на контрола (flowchart, control flow diagram).

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Блок схеми (Control flow diagram)
  • MVC
  • Компютърна графика

Визуален редактор на математически формули

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на математически формули.

Описание

Математическата нотация е широко разпространен подход за записване и изразяване на формули, изрази и функции.

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Разпространи съдържание