Визуален редактор на математически формули

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на математически формули.

Описание

Математическата нотация е широко разпространен подход за записване и изразяване на формули, изрази и функции.

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Математика
  • MVC
  • Компютърна графика

Разяснения

Идеи и съществуващи решения

Добре е да се разгледат следните налични материали, съществуващи системи и решения:

Добре е реализацията да бъде базирана на MVC шаблона:

  1. Модел – Обектно-ориентирано описание на редактираните формули. Модела обикновено е сравнително независим от това как той се изобразява на екрана, както и как точно се редактира от потребителя. Модела трябва да е отворен т.е. лесно разширим с нови операции, символи, функции и други.
  2. Изглед – Един или повече метод/алгоритъм за визуализация ма модела. Обикновено изгледите са сравнително силно зависими от модела, но не зависят от това как модела се редактира от наличните контролери.
  3. Контролер – Един или повече подходи за редактиране на модела. Реализацията на контролера зависи от модела и изгледа.

Ментори

А.Пенев, В. Василев

Материали

все още няма