Визуален редактор на блок схеми

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на блок схеми.

Описание

Блок схемите са класическа нотация за описание на алгоритми или процеси. Те изразяват потоците на контрола (flowchart, control flow diagram).

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Блок схеми (Control flow diagram)
  • MVC
  • Компютърна графика

Разяснения

Идеи и съществуващи решения

Добре е да се разгледат следните налични материали, съществуващи системи и решения:

Добре е реализацията да бъде базирана на MVC шаблона:

  1. Модел – Обектно-ориентирано описание на редактираните формули. Модела обикновено е сравнително независим от това как той се изобразява на екрана, както и как точно се редактира от потребителя. Модела трябва да е отворен т.е. лесно разширим с нови операции, символи, функции и други.
  2. Изглед – Един или повече метод/алгоритъм за визуализация ма модела. Обикновено изгледите са сравнително силно зависими от модела, но не зависят от това как модела се редактира от наличните контролери.
  3. Контролер – Един или повече подходи за редактиране на модела. Реализацията на контролера зависи от модела и изгледа.

Ментори

А.Пенев, В. Василев

Материали

все още няма