Проучване

Създаване на 3D модели за игри

Цели

Да се създадат 3D модели на предмети и участници в различни игри с насоченост българското средновековие. Моделите трябва да могат да се използват в Unity и в други подобни системи за създаване на игри.

Описание

Областта на т.нар. сериозни игри изисква множество 3D модели, който да могат да се използват за целите на обучението.

Моделите трябва да включват геометрия, текстури, материали, скелет (и скелетна анимация), специални ефекти (системи частици и др.) и др. За накои модели част от тези елементи може да не са необходими в зависимост от тяхното естество.

Сложност

Средна/Висока.

Необходимо време

6-12 месеца.

Разпространи съдържание