Езици за програмиране

Визуален редактор на схеми на потоците на данни (dataflow)

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на схеми на потоците на данни (dataflow).

Описание

Dataflow схемите са класическа нотация за описание на процеси на обработка на данни. Те изразяват потоците на данни (flowchart, dataflow diagram).

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Схеми на потоците на данни (Dataflow diagram)
  • MVC
  • Компютърна графика

Визуален редактор на блок схеми

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на блок схеми.

Описание

Блок схемите са класическа нотация за описание на алгоритми или процеси. Те изразяват потоците на контрола (flowchart, control flow diagram).

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Необходими предварителни познания

Необходими са познания в следните области:

  • .NET (основно C#)
  • Блок схеми (Control flow diagram)
  • MVC
  • Компютърна графика

Визуален редактор на математически формули

Цели

Реализация на .NET базиран визуален редактор на математически формули.

Описание

Математическата нотация е широко разпространен подход за записване и изразяване на формули, изрази и функции.

Областта на дипломната работа свързана с областта на визуалните езици за програмиране. Дипломантите ще придобият по-широки познания по програмиране, разработване на специализирани визуални дизайнери/редактори за специфични области (домейни). Ще бъдат приложени на практика съвременни подходи за дизайн и реализация на обектно-ориентирани визуални приложения (като MVC и други).

Сложност

Ниска/Средна.

Необходимо време

6-12 месеца.

Разпространи съдържание