2015/2016 - Компютърни програми в обучението по изобразително изкуство (ПОИИ - магистри)

Оценки

1. Изпит   

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи компютърна мултимедийна презентация по предварително избрана тема свързана с курса (Темата задължително се избира и уточнява по време на упражненията).

Вие трябва да:

 • разработите презентация (по време на семестъра) по избрана от вас тема свързана с тематиката на курса (компютърни програми приложими в обучението по ИИ). Препоръчителен обем 20 слайда и времетраене около 10 мин.
 • предадете (краен срок на предаване 20.01.2016) и представите презентацията за оценка по време на изпита.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите свързани с презентациите), така и структурата и съдържанието на презентациите. Задължително е да включите в презентациите си изображения - илюстрации във векторен и в растерен формат. От значение е и убедителността и пълнотата на изложението.

Вие получавате точки както следва (презентацията трябва да бъде предадена преди изпита):

 • Презентация - Оформление (10 точки)
 • Презентация - Структура (10 точки)
 • Презентация - Съдържание (20 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава при предадена презентация. Предаването на презентациите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като презентацията трябва да бъде архивирана в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Презентациите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (PowerPoint, OpenOffice, Keynote са възможен, но не задължителен избор). Презентации неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4;
 • A. P. Godse, "Computer Graphics, Technical Publications", 2009, 564 pages, ISBN 8-184-31737-9;
 • Peter Shirley, Steve Marschner, "Fundamentals of Computer Graphics", A K Peters, 2009, 752 pages, ISBN 1-568-81469-0;
 • John Vince, "Mathematics for Computer Graphics (3rd Edition)", Springer, 2010, 293 pages, ISBN 1-849-96022-4;
 • Софтпрес "PowerPoint 2003 - в лесни стъпки", 2005 г., 224 стр., ISBN 9-546-85383-6;
 • Софтпрес "PowerPoint 2007 - в лесни стъпки", 2008 г., 176 стр., ISBN 9-789-54685659-3;
 • Joyce Cox, Joan Lambert "Microsoft Office PowerPoint 2007 Step by Step", 2007 г., 368 стр., ISBN 9-780-73562301-9;
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.;
 • Bouton G. "CorelDRAW® X5: The Official Guide", McGraw-Hill, 2011, 1008 pp., ISBN 978-0-071-74517-8;
 • "CorelDRAW X4/ В лесни стъпки", СофтПрес, 2008, 264 стр., ISBN: 978-9-546-85840-5;
 • http://www.advancedartist.com/ ;
 • http://www.coreldrawunleashed.com/ ;
 • http://www.coreldrawpro.com/ ;
 • Adobe Creative Team, "Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book", Adobe Press, 2010, 464 pp., ISBN 978-0-321-70176-3;
 • "Adobe Photoshop CS4. Официален учебен курс", СофтПрес, 2009, 448 стр., ISBN: 978-9-546-85904-4;
 • Ollie Johnston, Frank Thomas, "The Illusion of Life: Disney Animation", Hyperion, 1997, 576 pages, ISBN 978-0-7868-6070-8;
 • Allan Robin, "Walt Disney's Nine Old Men & The Art Of Animation". Animation World Network. http://www.awn.com/articles/reviews/walt-disneys-nine-old-men-art-animat... ;
 • Bret Victor, "Stop drawing dead fish", https://youtu.be/ZfytHvgHybA ;
 • Gael Chandler, "Cut by Cut, 2nd edition: Editing Your Film or Video", Michael Wiese Productions, 2012, 400 pages, ISBN 978-1615930906;
 • Robert M. Goodman, Patrick McGrath, "Editing Digital Video: The Complete Creative and Technical Guide", McGraw-Hill, 2002, 361 pages, ISBN 978-0071406352;
 • Ken Dancyger, "The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice", Focal Press, 2010, 486 pages, ISBN 978-0240813974;
 • Adobe Creative Team, "Adobe Premiere Pro CS6 Classroom in a Book", Adobe Press, 2012, 480 pages, ISBN 978-0321822475;
 • Adobe Creative Team, "Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book", Adobe Press, 2012, 416 pages, ISBN 978-0321822437;
 • Rabiger, Michael. "Directing – Film Techniques and Aesthetics". Focal Press, 2003. ISBN 0240805178;
 • Rush, Michael. "New Media in Late 20th Century Art". Thames and Hudson, 2001. ISBN 0500203296;
 • Zettl, Herbert. "Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics". Wadsworth Pub. Co., 1998. ISBN 0534526772;
 • Rush, Michael. "Video Art". Thames and Hudson, 2003. ISBN 0500237980;
 • Roland Hess, "Blender Production: Creating Short Animations from Start to Finish", Focal Press, 2012, 320 pages, ISBN 978-0240821450;
 • William Vaughan, "Digital Modeling", New Riders, 2012, 432 pages, ISBN 978-0321700896;
 • http://www.creativebloq.com/3d-tips/blender-tutorials-1232739;
 • https://www.blender.org/manual/ ;
 • Justin John Hay, "3D Modeling: Blender Basics by Example", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, 246 pages, ISBN 978-1478370550;
 • Thomas Mooney, "3ds Max Speed Modeling for 3D Artists", Packt Publishing, 2012, 422 pages, ISBN 978-1849692366;
 • Roland Hess, "Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6", Focal Press, 2010, 404 pages, ISBN 978-0240814308;
 • Jonathan Williamson, "Character Development in Blender 2.5", Cengage Learning PTR, 2011, 496 pages, ISBN 978-1435456259;
 • Eric Keller, "Maya Visual Effects The Innovator's Guide: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 400 pages, ISBN 978-1118441602;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2013", Sybex, 2012, 648 pages, ISBN 978-1118130568;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2014: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 672 pages, ISBN 978-1118574904;
 • I. Scott MacKenzie. "Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective", Morgan Kaufmann, 2013, ISBN 012-405-865-5;
 • Andrew Sears, "The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications", CRC Press, 2012, ISBN 080-585-870-9;
 • и други.

Помощни материали