2023/2024 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom със университетската си поща (т.е. с адрес завършващ на @uni-plovdiv.bg) и да се присъедини към курс с код: sji55ks

Информация за лекциите, упражненията и други текущи ще може да намерите след присъединяаването си в Classroom.

Ако се наложи онлайн връзка ще ползваме Meet бутона "Присъединяване" горе в ляво в класрума на дисциплината. (за извънредни онлайн лекции, упражнения, изпити, консултации и др.)

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни програми средства и системи за графичен дизайн. Първата част запознава студентите теоретично и практическо с продукти и системи за двумерен дизайн и обработка на растерни графични изображения. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи практически проект. Проекта представлява практическа задача(задачи) свързани с изучаваните програмни средства. Общия брой точки за проекта е 60 (което отговаря на Отличен 6 при 55-60 точки).

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по поставените през семестъра задачи (проекти и др.).

Проектите се предават през Classroom, като прикачени файлове в отговора на заданието.

Проектите се защитават по време на упражнения през последната учебна седмица.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните").

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, 2010, 464 pp., ISBN 978-0-321-70176-3
  • Adobe Photoshop CS4. Официален учебен курс, СофтПрес, 2009, 448 стр., ISBN: 978-9-546-85904-4

Помощни материали