2020/2021 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част

Регистрирай се за курса и изпита

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom със университетската си поща (т.е. с адрес завършващ на @uni-plovdiv.bg) и да се присъедини към курс с код: 6wmaoxz

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни програми средства и системи за компютърен дизайн. Третата част запознава студентите теоретично и практически с професионалните издателски системи. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи практически проект. Проекта представлява практическа задача(задачи) свързани с изучаваните програмни средства. Общия брой точки за проекта е 60 (което отговаря на Отличен 6 при 55-60 точки).

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по поставените през семестъра задачи (проекти и др.).

Проектите се предават през Classroom, като прикачени файлове в отговора на заданието.

Проектите се защитават по време на упражнения през последната учебна седмица.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните").

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Kvern O., D. Blatner, B. Bringhurst, Real World Adobe InDesign CS5, Peachpit Press, 2010, 816 pp., ISBN 978-0-321-71305-6
  • Adobe Creative Team, Adobe InDesign CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, 2010, 416 pp., ISBN 978-0-321-70179-4
  • French N., InDesign Type: Professional Typography with Adobe InDesign, 2nd Edition, 2010, 288 pp., ISBN 978-0-321-68536-0
  • Брайън Голдман, Adobe InDesign. Практическо ръководство, Атика, 2007, 344 стр., ISBN 978-9-547-29238-3
  • Adobe InDesign cs2 + CD. Официален учебен курс, СофтПрес, 2006, 458 стр., ISBN: 9-546-85451-2

Помощни материали