2020/2021 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 2 част

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom със университетската си поща (т.е. с адрес завършващ на @uni-plovdiv.bg) и да се присъедини към курс с код: wqb3a5x

Информация за лекциите, упражненията и други текущи ще може да намерите след присъединяаването си в Classroom.

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни компютърни програми средства и системи, използвани в графичния дизайн. Втората част запознава студентите теоретично и практическо с продукти и системи за двумерен дизайн и обработка на векторни графични изображения. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи практически проект. Проектите представляват малки практически задачи свързани с изучаваните програмни средства.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проектите си през семестъра.

Проектите се предават и защитават последната учебна седмица.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните").

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Brian Wood, "Adobe Illustrator CC Classroom in a Book (2019 Release)", Adobe Press, 2019, 480 pp., ISBN 978-0-135-26216;