2020/2021 Информационен дизайн (Графичен дизайн с реклама)

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom със университетската си поща (т.е. с адрес завършващ на @uni-plovdiv.bg) и да се присъедини към курс с код: icluy4y

Google Meet (за първа лекция, консултации и др.): https://meet.google.com/vpc-vojv-ncp

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи презентация по предварително избрана тема свързани с курса (Темите се избират и уточняват по време на упражнения).

Вие трябва да:

 • Разработите презентация по избрана от вас тема, но има някои изисквания, с които трябва да се съобразите.

  Постановката е следната: Вие трябва да търсите и откриете някаква информаци по избраната от вас тема. В презентацията трябва да включите (като част от изложението) поне 3 визуализации на някакви данни, структури, процеси или концепции. Две или повече от тях трябва да са на някакви данни (налични и/или прогнозни). Tова е най-добре да бъде направено с някоя подходяща диаграма (кръгова, стълбовидна и др.). Също така трябва да имате и една или повече от "по-концептуалните" диаграми (например Организационна диаграма, Блоксхема, Някакъв вид карта и др.). Тези диаграми също трябва да бъдат включени в презентацията ви по подходящ начин, така че да подкрепят и илюстрират тезата ви.

  Презентация трябва да бъде със структура и дизайн по ваш избор. Пепоръчителен обем около 10 слайда.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди презентации (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

Ще се оценяват както дизайна (вижте препоръките в лекциите 10-та тема), така и подходящия избор на вид диаграми илюстриращи и подкрепящи тезата. От значение е и убедителността и пълнотата на предложението и други.

Вие получавате точки както следва:

 • Презентация - Принципи (5 точки)
 • Презентация - Оформление (5 точки)
 • Данни - търсене и намиране на достатъчно свързани с темата данни (5 точки)
 • Покриване на тематиката, теза и защита на тезата (5 точки)
 • Визуализация на данни (поне две) - таблица, стълбовидна, кръгова и др. (10 точки)
 • Визуализация на данни (поне една) - схема, диаграма или др. от по-абстрактните (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава след представена и защитена презентация.

Литература

 • Robert Jacobson, "Information Design", MIT Press, 1999 г., 373 стр., ISBN 978-0262100694
 • Rune Pettersson, "Information Design: An introduction", John Benjamins Publishing Company, 2002 г., 307 стр., ISBN 978-1588113382
 • Microsoft Press "Microsoft Excel 2003 стъпка по стъпка", СофтПрес, София, 2005 г., 432 стр., ISBN 9-546-85322-4
 • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.
 • Doug Harts, "Microsoft® SQL Server™ 2008 Analytics & Data Visualization", McGraw-Hill, 2009 г., 500 стр., ISBN 0-071-60143-0 / ISBN 978-0-071-60143-6
 • Peter R. Keller, Mary M. Keller, "Visual Cues: Practical Data Visualization", IEEE, 1993 г., 229 стр., ISBN 0-818-63102-3 / ISBN 978-0-818-63102-3
 • Ben Fry, "Visualizing Data: Exploring and Explaining Data with the Processing Environment", 2007 г., 382 стр., ISBN 0-596-51455-7 / ISBN 978-0-596-51455-6
 • Chen, Chun-houh; Hardle, Wolfgang; Unwin, Antony (Eds.), "Handbook of Data Visualization: Series: Springer Handbooks of Computational Statistics", Springer, 2008 г., 936 стр., ISBN 978-3-540-33036-3
 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4
 • AVS/Express, https://www.avs.com
 • Data Analytics & Visualization Group, https://dav.lbl.gov/vignettes/
 • и други.

Помощни материали