2019/2020 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част

Регистрирай се за курса

Внимание!!!

За сега лекциите продължават онлайн.

Всеки студент трябва да се регистрира в Google Classroom и да се присъедини към курс с код: kxacvmp

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни програми средства и системи за графичен дизайн. Първата част запознава студентите теоретично и практическо с продукти и системи за двумерен дизайн и обработка на растерни графични изображения. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи практически проект. Проектите представляват малки практически задачи свързани с изучаваните програмни средства.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проектите си през семестъра.

Проектите се предават и защитават по време на упражнения през последната учебна седмица.

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, 2010, 464 pp., ISBN 978-0-321-70176-3
  • Adobe Photoshop CS4. Официален учебен курс, СофтПрес, 2009, 448 стр., ISBN: 978-9-546-85904-4

Помощни материали