2018/2019 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 3 част

Внимание!

Дати на следващите лекции

15.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019 (две занятия), 10.05.2019 (две занятия)

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни програми средства и системи за компютърен дизайн. Третата част запознава студентите теоретично и практически с професионалните издателски системи. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи практически проект. Проектите представляват малки практически задачи свързани с изучаваните програмни средства.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проектите си през семестъра.

Проектите се предават и защитават по време на упражнения през последната учебна седмица.

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Andrew Faulkner and Conrad Chavez, "Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)", Adobe Press, 2018, 400 pp., ISBN 978-0-134-85248-5;
  • Kvern O., D. Blatner, B. Bringhurst, Real World Adobe InDesign CS5, Peachpit Press, 2010, 816 pp., ISBN 978-0-321-71305-6
  • Adobe Creative Team, Adobe InDesign CS5 Classroom in a Book, Adobe Press, 2010, 416 pp., ISBN 978-0-321-70179-4
  • French N., InDesign Type: Professional Typography with Adobe InDesign, 2nd Edition, 2010, 288 pp., ISBN 978-0-321-68536-0
  • Брайън Голдман, Adobe InDesign. Практическо ръководство, Атика, 2007, 344 стр., ISBN 978-9-547-29238-3
  • Adobe InDesign cs2 + CD. Официален учебен курс, СофтПрес, 2006, 458 стр., ISBN: 9-546-85451-2