2017/2018 - Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част

Анотация

Целта на курса е запознаване с някои основни компютърни програми средства и системи, използвани в графичния дизайн. Първата част запознава студентите теоретично и практическо с продукти и системи за двумерен дизайн на текстови документи и векторни графични изображения. Акцентира се върху практическата работа с такива програмни системи. Обучението в самостоятелната подготовка е проектно базирано.

Изисквания

По време на практическата част на курса всеки студент трябва да разработи 2 проекта. Проектите представляват малки практически задачи свързани с изучаваните програмни средства. Всеки проект носи до 20 точки.

Критерии за оценяване

Крайната оценка се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Текущата оценката се получава по време на последната учебна седмица при представени и защитени проекти.

Работа през семестъра и предаване на проекта

Всеки судент е длъжен да работи по проектите си през семестъра.

Проектите се предават и защитават последната учебна седмица.

Проектите подлежат и ще бъдат проверявани автоматично и ръчно. Автоматичната проверка включва (но не се ограничава само до) използване на системи за автоматизирана проверка за плагиатство (т.е. "преписване" от ваши колеги и/или от чужди проекти в Интернет). Ръчната проверка представлява преглед на проекта от страна на преподавател. При установяване на плагиатство или съмнение за такова точките на съответните студенти ще бъдат драстично намалени (пропорционално на процента на "взаимстваните").

Литература

  • Д. Димов, "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, 1999;
  • Microsoft Press "Microsoft Office 2000", Microsoft, 1999 г.;
  • Bouton G. "CorelDRAW® X5: The Official Guide", McGraw-Hill, 2011, 1008 pp., ISBN 978-0-071-74517-8;
  • "CorelDRAW X4/ В лесни стъпки", СофтПрес, 2008, 264 стр., ISBN: 978-9-546-85840-5;
  • http://www.advancedartist.com/ ;
  • http://www.coreldrawunleashed.com/ ;
  • http://www.coreldrawpro.com/ ;

Помощни материали