2015/2016 - Триизмерна графика (ГДРМ - магистри)

Анотация

Курсът запознава с основите на 3D моделирането. Разглеждат се основни понятия, модели, представяния и принципи при създаването на 3D модели. Акцентира се на съвременните техники за създаване на модели базирани на т.н. Гранично представяне (B-Rep) и Конструктивна геометрия на твърди тела (CSG). Някои от разглежданите съвременни въпроси са: Граф на сцената, моделиране на повърхности и тела, NURBS повърхнини, светлинни източници, материали, текстури, BRDF, BSSRDF, SSS, 3D анимация, движение на камерата, моделиране на специални 3D ефекти (системи от частици/particle systems и др.), фотореалистична визуализация на 3D модели и много други. Студентите се обучават в използването на съвременни програмни средства за 3D моделиране като Blender, 3DS Max, Maya, ZBrush и др. Обучението е проектно базирано и всеки студент трябва през семестъра да развие собствен проект (създаване на сложен 3D модел по избор), като постепенно се запознава с различните техники, похвати и програмни средства. Текущата оценка се формира на базата на работата през семестъра и представения проект.

Изисквания

Всеки студент трябва да разработи курсов проект - триизмерен модел по зададена тема.

Вие трябва да:

 • създадете тримерен модел на риба-таралеж (виж помощните материали);
 • създадете подходящи текстури и материали, като част от модела, с цел реалистична визуализация на модела.

Вие НЕ можете да:

 • използвате чужди модели (или части от тях) създадени от други лица за целите на този курс, включително създадени в предишни учебни години;
 • използвате чужди модели (или части от тях) създадени от други лица за сходни цели.

Критерии за оценяване

В зависимост от качеството и пълнотата на създадения модел Вие получавате точки, както следва:

 • Основна геометрия (20 точки)
 • Текстура свързана с геометрията (10 точки)
 • Материали (10 точки)

Оценката се формира по формулата: (20 + Брой точки)/10. Закръглява се до цяла оценка (по общоприетите правила). Оценката се получава при предаден проект. Предаването на материалите задължително трябва да става на служебния ми e-mail адрес (има го в сайта на ФМИ), като модела (всички файлове) трябва да бъдат архивирани в един архивен файл. Архива трябва да е с име ВашиятФакултетенНомер-ВашетоИме.zip (zip, rar или някой друг широко известен формат). Моделите може да се разработят с помощта на произволен програмен продукт (Blender, 3DS Max, Maya са възможен, но не задължителен избор). Проекти неотговарящи на изискванията или непредадени по описания начин няма да бъдат проверявани и оценявани!

Литература

 • Димов Д. "Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1999 г., 192 стр., ISBN 9-544-23154-4;
 • A. P. Godse, "Computer Graphics, Technical Publications", 2009, 564 pages, ISBN 8-184-31737-9;
 • Peter Shirley, Steve Marschner, "Fundamentals of Computer Graphics", A K Peters, 2009, 752 pages, ISBN 1-568-81469-0;
 • John Vince, "Mathematics for Computer Graphics (3rd Edition)", Springer, 2010, 293 pages, ISBN 1-849-96022-4;
 • Ollie Johnston, Frank Thomas, "The Illusion of Life: Disney Animation", Hyperion, 1997, 576 pages, ISBN 978-0-7868-6070-8;
 • Allan Robin, "Walt Disney's Nine Old Men & The Art Of Animation". Animation World Network. http://www.awn.com/articles/reviews/walt-disneys-nine-old-men-art-animat... ;
 • Bret Victor, "Stop drawing dead fish", https://youtu.be/ZfytHvgHybA ;
 • Roland Hess, "Blender Production: Creating Short Animations from Start to Finish", Focal Press, 2012, 320 pages, ISBN 978-0240821450;
 • John Blain’s, "The Complete Guide to Blender Graphics, Second Edition: Computer Modeling and Animation", A K Peters/CRC Press, 2014, 575 pages, ISBN 978-1482216639;
 • William Vaughan, "Digital Modeling", New Riders, 2012, 432 pages, ISBN 978-0321700896;
 • http://www.creativebloq.com/3d-tips/blender-tutorials-1232739;
 • https://www.blender.org/manual/ ;
 • Justin John Hay, "3D Modeling: Blender Basics by Example", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012, 246 pages, ISBN 978-1478370550;
 • Thomas Mooney, "3ds Max Speed Modeling for 3D Artists", Packt Publishing, 2012, 422 pages, ISBN 978-1849692366;
 • Roland Hess, "Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6", Focal Press, 2010, 404 pages, ISBN 978-0240814308;
 • Jonathan Williamson, "Character Development in Blender 2.5", Cengage Learning PTR, 2011, 496 pages, ISBN 978-1435456259;
 • Eric Keller, "Maya Visual Effects The Innovator's Guide: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 400 pages, ISBN 978-1118441602;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2013", Sybex, 2012, 648 pages, ISBN 978-1118130568;
 • Dariush Derakhshani, "Introducing Autodesk Maya 2014: Autodesk Official Press", Sybex, 2013, 672 pages, ISBN 978-1118574904;
 • и други.

Помощни материали

ПрегледAttachmentРазмер
3d-konspekt-2015.pdf96.71 KB
puffer-fish-1.jpg
puffer-fish-1.jpg474.35 KB
puffer-fish-2.jpg
puffer-fish-2.jpg151.19 KB
puffer-fish-3.jpg
puffer-fish-3.jpg145.92 KB
puffer-fish-4.jpg
puffer-fish-4.jpg19.72 KB