Публикации

Статии

 1. Vassilev V., Vassilev M., Penev A., Moneta L., Ilieva V., "Clad – Automatic Differentiation Using Clang and LLVM", Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, vol. 608, article 01205512, 2015, 10 pp., [ISSN 1742-6588, 1742-6596], doi:10.1088/1742-6596/608/1/012055 
 2. Vassilev V., Penev A., Vassilev M., "SolidOpt – A Multi-Model Software Optimization Framework", International Journal of Computer Science Issues, vol. 12, No.2, 2015, pp. 32-41, [ISSN 1694-0814, 1694-0784] 
 3. Lesev H., Penev A., "A Framework for Visual Dynamic Analysis of Ray Tracing Algorithms", Cybernetics and Information Technologies, vol. 14, No.2, 2014, pp. 38-49, [ISSN 1311-9702, 1314-4081] 
 4. Penev A., "F-Rep Designer", Proceedings of the International Conference "From DeLC to Velspace", Plovdiv, 26-28 March 2014, pp. 239-247 [ISBN 0-9545660-2-5] 
 5. Penev A., "Computer Graphics and Geometric Modelling – a Hybrid Approach", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Academic Publications, vol. 85, No. 4, 2013, pp. 781-811, [ISSN 1311-8080] 
 6. Penev A., Vassilev V., Petrov T., "SolidOpt – Innovative Multiple Model Software Optimization Framework", Second International Conference on Creativity and Innovation in Software Engineering (CISE-2009), Ravda (Nessebar), Bulgaria, 2009 
 7. Kralchev D., Dimov D., Penev A., "A Reflexive Algorithm for Existence of Null-submatrices", PU "Paisii Hilendarski" Scientific Works, Plovdiv, 2009, vol.36 Book 3 – Mathematics, pp. 59-66 [ISSN 0204-5249] 
 8. Penev A., Dimov D., Vassilev V., "Applying Model-View-Controller in geometric modelling methodology", International conference "Infomatics in scientific knowledge", Varna, 2008, pp. 285-294 [ISSN 1313-4345] 
 9. Пенев А., Димов Д., "Приложения на OpenF в обучението по Компютърна Графика", Международна научна конференция "Науката, образованието и времето като грижа", Смолян, 2007, стр. 69-76 [ISBN 978-954-8767-24-8] 
 10. Kralchev D., Dimov D., Penev A., "A Reflexive Algorithm for the Rook Problem", PU "Paisii Hilendarski" Scientific Works, Plovdiv, 2007, vol.35 Book 3 – Mathematics, pp. 67-72 [ISSN 0204-5249] 
 11. Dimov D., Kralchev D., Penev A., "Cliques, packings of segments and binary matrices", PU "Paisii Hilendarski" Scientific Works, Plovdiv, 2007, vol.35 Book 3 – Mathematics, pp. 33-45 [ISSN 0204-5249] 
 12. Penev A., Dimov D., Kralchev D., "Acceleration of structured and heterogeneous configuration of the applications", 36th conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, 2007, pp. 327-331 [ISBN 978-954-8880-25-1] 
 13. Кралчев Д., Димов Д., Пенев А., "Пакетиране на отсечки", Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки", Велико Търново, 2006, стр. 69-74] 
 14. Penev A., Dimov D., Kralchev D., "Functional representation in Computer graphics", Proceedings of the 35th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, Bulgaria, 5-8 April 2006, pp. 288-292 [ISBN 978-954-8880-23-7] 
 15. Kralchev D., Dimov D., Penev A., "Estimation of the permanent of a binary matrix", WSEAS International conference on Applied Informatics and Communication, Rhodes Island, Greece, 15-17 Nov, 2003, (invited paper) 
 16. Penev A., Dimov D., Kralchev D., "Open hybrid system for geometrical modeling", 17th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research, Varna, Bulgaria, 19-21 Sep, 2003, pp. 131-135 [ISBN 954-438-358-1] 
 17. Кралчев Д., Димов Д., Пенев А., "Генериране на назначение в задачата за топовете", Математически форум, т.5, №1, София, Януари-Февруари 2003, стр. 12-15
 18. Кралчев Д., Димов Д., Пенев А., "Статистически анализ на задачата за топовете", Математически форум, т.4, №4, София, Октомври-Декември 2002, стр. 106-110
 19. Kralchev D., Dimov D., Penev A., "An algebraic method for solving the rook problem", Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Plovdiv, Bulgaria, 2001, vol.33, Book 3 – Mathematics, pp.53-60 [ISSN 0204-5249]
 20. Dimov D., Kralchev D., Penev A., Stanchev S., "Existence of solutions to the assignment problem", International conference "Automatics and Informatics", Sofia, Bulgaria, May 30-June 2, 2001, pp. I-81 - I-83
 21. Кралчев Д., Димов Д., Пенев А., "Алгебричен метод за решаване на задачата за топовете", Юбилейна научна сесия – 30 години ФМИ, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 3-4 ноември, 2000, стр. 235-240 
 22. Пенев А., Димов Д., "Един подход при работа с геометрична информация", XXI International Conference "Information Technologies and Programming", Пловдив, Юни, 1996, стр. 89-92 

Книги и учебни помагала

 1. Димов Д., Пенев А., "Ръководство за упражнения по Компютърна графика", Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2002, 142 стр. [ISBN 954-423-263-X]

Други

 1. Дипломна работа: Пенев А., "Един подход за описание на геометрична информация", Пловдивски университет, Пловдив, Юли 1996, 118 стр. 
 2. Дисертационен труд: Пенев А., "Отворени хибридни системи за геометрично моделиране", Пловдивски университет, Пловдив, Август 2013, 141 стр.