Обучение

 

2017/2018

Бакалаври

Създаване и обработка на видео и анимации (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Дизайн на 3D модели (Софтуерни технологии и дизайн) »»»

Графични стандарти: OpenGL (избираема) »»»

Компютърна графика и презентации (Математика и Информатика; ИТМОМ) »»»

Компютърна графика и презентации (ИТИОМ - Смолян) »»»

Компютърна графика (Информатика) »»»

Методи на транслация (Информатика) »»»

Графика и презентации (Бизнес Информационни Технологии) »»»

Компютърна графика и ГПИ (Софтуерно инженерство) »»»Компютърни приложения в графичния дизайн - 1 част (Графичен дизайн с реклама) »»»

 

Архив - предишни учебни години